Google Ads

Vi kan ofta erbjuda ett provisionsbaserat upplägg. Hör av dig direkt så får du veta hur vi kan hjälpa dig!

Vi är transparenta i vårt arbete. Det betyder att du som kund får full insikt i vad vi utför. Du får alltid en lönsamhetsberäkning. Du äger ditt Google Ads konto för fortsatt drift. Vi har inga bindningstider. Vi erbjuder provisionsupplägg där du betalar en provision på det resultat vi levererar.

Läs mer nedan om fördelarna med att ta hjälp av oss med din Google Ads annonsering.

Spara tid 

Allt arbete som ska utföras tar tid. Så även arbetet med att administrera ett Adwordskonto. Bara att ta fram en rapport eller korrigera en annons tar tid. Google erbjuder visserligen många steg för steg guider för hur du ska kunna använda ditt Google Ads konto på bästa sätt. Trots detta är det inte helt enkelt att nå ett lyckat resultat.

Gör rätt från början

Ett lyckat långsiktigt resultat i Google Adwords handlar mycket om en god grundläggande kontostruktur. Det ska vara lätt att bygga vidare på ett konto. En noggrann sökordsanalys är grunden för att sätt upp en bra struktur.

Kontinuerligt underhåll

Relevanta annonser måste testas fram genom exempelvis A/B tester. Det krävs ett arbete med beskrivningar, webbplatslänkar och andra annonstillägg. Utan detta är det svårt att nå en god lönsamhet. Med andra ord krävs det en löpande optimering av ditt Google Ads konto.

Håll dig uppdaterad

Utvecklingen går snabbt framåt. Google Ads kontot uppdateras regelbundet med ny funktionalitet. Det krävs ett stort engagemang för att hänga med i denna utveckling.

Prisexempel

Priset baseras på den tid vi lägger ned. Hur mycket tid som krävs beror på antalet sökord du vill synas på. Att sätta upp ett Google Ads konto kostar hos oss mellan 3000 -10000 kr. Att underhålla kontot kostar från 3000 kr per månad.