Enkät & formulär

BELO Enkät är en typ av CMS där du bygger upp enkät och formulär som skickas ut till kunder eller läggs ut som en fristående del av en site. Informationen från de ifyllda enkäterna sorteras enkelt för att utläsa statistik.